... علی سه شنبه 29 آبان 1397 10:13 ق.ظ نظرات ()
https://eitaa.com/etratfatemi
.
https://eitaa.com/ekramhamedan2


Name:
Number: HAMRAH AVAL
Content:
قلب ها یک سال برای کرمانشاه لرزید.
مدارس را #مثل_اول میسازیم.
با شماره گیری #۲۴* در نوسازی مدارس مناطق محروم مشارکت کنید.