... علی دوشنبه 4 بهمن 1395 01:00 ب.ظ نظرات ()
........چه  چیز  ...... مایه نجات از هر بدى


و محفوظ بودن از هر دشمنى است.؟؟؟
.

.

.

.

jتوکل بر خداوند