... علی سه شنبه 14 دی 1395 03:34 ب.ظ نظرات ()
سلام بر محمود احمدی نژاد موسس یارانه، موسس مسکن مهر، موسس طرح هادی روستایی، موسس صندوق مهر وپرداخت میلیارد ها تومان وام اشتغال زایی ، موسس جاده های دوبانده، موسس شکستن مدیریت انحصاری، موسس برخورد ملایم بامنتقدان ، موسس 19000سانتیفیوز، موسس فردو ونطنز، موسس تولید اورانیوم 20درصد، موسس سفینه فضایی، موسس سلولهای بنیادین، موسس جذب چندین هزارکارمند، موسس عدم استفاده ازبازنشستگان محترم، موسس عدم افزایش حقوق وزرای دولت، موسس ساده زیستی دولتی ، موسس سهام عدالت، موسس حمایت از تولید داخلی، موسس سفرهای استانی وشهرستانی، موسس کارت سوخت جهت جلوگیری از قاچاق سوخت، موسس پرداخت عیدی به مردم، موسس پوشیدن کاپشن 20هزارتومانی، موسس تنظیم شهریه دانشگاه آزاد اسلامی، موسس توجه به مناطق محروم، موسس عدالت درتخصیص اعتبارات، و...