... علی دوشنبه 13 دی 1395 10:52 ق.ظ نظرات ()

قضا به هرچه اشارت کنی مطیع شود
قدَر به هرچه رضا باشدت رضا دارد