... علی سه شنبه 26 مرداد 1395 12:03 ب.ظ نظرات ()


امام علی علیه السلام:

کسی را که چهار چیز داند از چهار چیز نومید نگشته:

1- کسیرا که امر به دعا نمودند از روا ساختن درخواست نومیدش نگردانند.

2- کسیرا که دستور توبه دادند از پذیرفتن نومیدش نسازند.

3- کسیرا که به استغفار وادار نمودند از آمرزش نومیدش ننمایند.

4- و کسیرا که شکر و سپاس یاد دادند از افزونی نعمتها نومیدش نکنند.