... علی جمعه 15 مرداد 1395 08:57 ق.ظ نظرات ()
نامه ای به عمروبن حزم
این فرمانی است از پیامبر خدا(ص) به عمروبن حزم انگاه که او را به  یمن اعزام کرد
به او فرمان می دهد تقوی و پرهیزکاری را در همه امور پیشه خود سازد
از مغانم  خمس خدا را بگیردو انچه که بر مومنان لازم است
از پرداخت زکات یک دهم از زمین هایی که به اب نهرها و باران اسمان ابیاری
می شودویک بیستم از زمینهایی که به وسیله اب چاه ابیاری می شود
.
صفحه  227 شماره 110