... علی شنبه 9 فروردین 1399 12:06 ق.ظ نظرات ()

حسین را زیارت کنید اگر چه در هر سال باشد

زیرا هرکس به زیارتش روددر حالی که به حق ان حضرت عارف بوده و

منکر ان نباشدغیر از بهشت هیچ عوض دیگری ندارد

وروزی و رزقش وسعت پیدا می کند در همین عالم خداوند متعال

در ازای زیارتی که کرده به او در دنیا فرح وسرور 

قابل ملاحظه ای می دهد

 


1 - عبادت مكرمین را كه ملایكه هستند به زوار امام حسین (ع ) عنایت می فرمایند .
2 - عبادت مصطفین را كه انبیاء هستند .
3 - با انبیاء و اوصیاء همنشین می شوند .
4 - سر سفره انبیاء و اوصیاء می نشیند و با آنها طعام می خورد .
5 - پیامبران با او مصافحه می كنند .
6 - هم صحبت با پیامبران می شود .
7 - خداوند به زوار امام حسین (ع ) مباهات می كند .
8 - خداوند به زوار امام حسین (ع ) نظر رحمت می كند .
9 - دلیل محبت امام حسین (ع ) هستند .
10 - مورد دعای پیامبران و اوصیاء و اولیاء و ایمه هستند .
11 - سلام خدا و ملایكه و پیامبران بر آنها است .
12 - با مراتب عباد صالحین و مخلصین و مو منین و متقین و زاهدین و خایفین . . . است .
13 - جمیع عباداتش مقبول است از نماز و روزه و حج و جهاد . . . .
14 - مرابطه و وقف و صدقه و آداب مستحبه او قبول است .
15 - ثواب اعلاء درجات نیت خالص به او خواهند داد .
16 - ثواب عبادات تمام عمر بلكه تمام دهر را به او خواهند داد .
17 - تمام گناهانش آمرزیده می شود .
18 - تمام گناهان پدر و مادر و دوستانش آمرزیده می شود .
19 - محدث خدا در عرش است .
20 - در علیین اسمش مسطور می شود .
21 - مورد خطاب و ندای پروردگار قرار می گیرد .
22 - ثواب جهاد و شركت در ركاب امام حسین (ع ) به او می دهند .
23 - شریك در اعمال شهدای كربلا است .
24 - ثواب در خون غلطیدن در راه خدا را به او می دهند .
25 - اگر شقی باشد سعید می شود .
26 - از كروبین شمرده می شود .
27 - از یاوران حضرت زهرا(علیهاالسلام ) می باشد .
28 - اعضای او از صورت و چشم و قلب محل دعای امام صادق (ع ) است .
29 - در روز قیامت شافع است .
30 - از باب الحسین وارد می شود .
31 - از آب كوثر به او می خورانند .
32 - ملایكه او را بدرقه می كنند .
33 - ملایكه به تشییع جنازه او می آیند .
34 - عزاییل با او مدارا می كند .
35 - ملایكه بر جنازه او نماز می خوانند .
36 - وارد بهشت می شود .
37 - مقرب و هم صحبت الهی می گردد .
38 - فوز به وصال حورالعین می شود .
39 - پیغمبر اكرم (ص ) به زیارت او می آید .
40 - شامل دعا و محبت و احترام و
اكرام پیغمبر و اهلبیت مخصوصاحضرت زهرا (علیهم صلوات الله ) میگردد .