... علی شنبه 3 اسفند 1398 10:39 ب.ظ نظرات ()
شماره حساب هیئت ابا الفضل ناجی اباد

0322497917001 : پس انداز بانک ملی مرکزی

0106637997008 : حساب جاری

بنازم به بزم اباالفضل که اینجا گدایی به شاهی مقابل نشیند