... علی سه شنبه 29 بهمن 1398 10:04 ب.ظ نظرات ()
مردی در زمان پیامبر بدی کرد
تا حسنین را تنها دید ان دو را بر دوش خود سوار کرد
و به خدمت پیامبر اورد.گفت ای رسول خدا من از کار بدی که کرده ام
پناه اورده ام به خدا و به این دو فرزند تو
پیامبر چنان خندیدکه دست مبارک رابه دهان گذاشت 
و فرمود ازادی به حسنین فرمود :
شفاعت شما را قبول کردم