... علی سه شنبه 28 اسفند 1397 03:02 ب.ظ نظرات ()

هنگامی که فرشتگان شخصی را می بینند که

برای خیر و سعادت دوستش دعا می کند

شاد می شوند برای سعادت او ودوستش

دعا می کنندو می گویند :

شاد باشید که به خاطر دعای شما

خدا به هر دوی شما

عنایت  ویژه( بازگردی و پایداری دوست )

می کند

امام سجاد زین العابدین

علی بن الحسین

علیه السلام


یک دوست خوب را با هر دو دستت نگاه دار